در باره ما

به بریالیتوب خوش آمدید

بریالیتوب باتوجه به اینکه  از منابع وسیع مطالعات علم و حکمت (علوم حضور و شهود ) فراهم سازد، تاسیس گردیده است.

 بریالیتوب کاملا یک صفحه ازاد علمی بوده و با هیچ گروه سیاسی ، نظامی و دولتی هیچ گونه رابطه ندارد.

برای توسعه و پیش رفت علمی جامعه  پلیتفورم ای . دی .پی  بریالیتوب را از لحاظ مالی  پشتیبانی میکند.

بریالیتوب یک بخش پین بوک  است.

پین بوک یک سایت اجتماعی برای استفاده دها میلیارد مردم است ، تا بوسیله آن ذکاوت ، دانش ، سر گرمی های اجتماعی  با هم دیگر به مشاوره مناظره  بپردازند، باهم معلومات علمي خود را تبادله کنند، تجربات احسن خود با هم دیگر شریک سازند تا اجتماع و افراد ان همدیگر را مطلع نمایند و  به اهداف عالی و سالم  انسانیت برسند ودر فضای کاملا امن ومطمعن وبا امنیت باهم زندگی کند ودر خوشی های همدیگر سهیم باشند.

پین بوک همچنان یک منبع خوب برای اعلانات تجارتی شما بوده،  بوسیله پین بوک تجارت خود را  در سرار جهان توسعه و نام خود را در جهان معرفی نمایید.

پین بوک در مالکیت  پلیتفورم ای . دی  . پی است  و هرگونه استفاده بدونه اجازه از این مجموعه شرعا و قانون ممنوع خواهد بود و در صورت هرگونه سواستفاده پیگرد قانونی خواهد داشت