مقالې

د بریالیتوب قدرمنو مینه والو !

په اسلامې ، ملې او انسانې احساساتو مو هر کلی کؤ

بریالیتوب ستاسو خپله پاڼه  ده ، په ښو کره  علمې مقالو او تبصرو یې غني کړئ ، تر څو  د ټولنې په پوهنیزه پرمختیا کې تر ډیره بریده  ګټوره  ثابته شې.

قدرمنو مینه والو

ټولې هغه لیکنې چې  ریښتونې استقلال ولرې او ټولنې ته ریښتیا ګټوره  ثابیږې هغه به بې له ځنډ څخه نه یواځې خپره شې ، بلکه د بریالیتوب  سمونواله او چوپړیاله ټولۍ به مو په سر سترګو هر کلی کوې او زیات به مو منندوې یو.

هغه لیکنې چې  د کومې ځانګړې سیاسې یا عسکرې ډلې په ننګه  یا سپکه ، یا د کوم چا اهانت یا سپکه پکې شوې وې ، یا هم  له ملې ، اسلامې او انسانې ارزښتونو سره اړخ نه لګوې ، پداسې لیکنو کې د بریالیتوب سمونواله  ټولۍ تر اړینه بریده د سمون په موخه لاس وهنه کوې ، او ورسته له چاڼ څخه یې خپروې.

هغه  دوستان چې  لیکنو ته خپل د قدر وړ نظریات ورکوې ، هیله ده هغوئ هم خپل ملې ، اسلامې او انسانې  ارزښتونه اومتقابل احترام په نظر کې نیولو  سره  خپل ښه  اغیزمن نظریات او مشورې ولیکې تر څو  له یو بل سره په ګډه او مشوره  ټولنې ته غوره چوپړ  وکړای شو.

ښاد او اباد اوسئ.