هغه ځانګړتیاوې چې یو کس بریا ته رسولی شي

 

        لیوالتیا

د بریالیتوب انګیزه له سوځیدونکي لمبه شوې لیوالتیا څخه منځ ته راځي ترڅو هدف ته ورسیږو. ناپلیون هیل لیکلي چې، “ د سړي مغز چې د هر څه په اړه تصور او باور کولی شي، نو ترلاسه کولی یې شي.”

له سقراط څخه یو ځوان د بریالیتوب د راز پوښتنه وکړه، سقراط هغه ځوان ته وویل چې سبا سهار ته به د سمندر په غاړه سره وګورو خپل ځواب به هم ومومې. سهار هغوی سره ولیدل او سقراط دغه ځوان ته وویل چې له هغه سره یو ځای د سمندر په لور په اوبو کې لاړ شي. کله یې چې اوبه د هغوی تر غاړو ورسیدې، سقراط په حیرانتیا سره ځوان په اوبو کې ډوب کړ. هلک هڅه کوله چې له اوبو څخه سر راپورته کړي، خو سقراط همداسې په اوبو کې منډلی نیولی وو. کله چې د هلک رنګ والوت، سقراط  نوموړی هلک له اوبو څخه راپورته کړ. لومړۍ کار چې ځوان ترسره کړ، دا وو چې یوه ژوره ساه یې واخیسته. سقراط ترې پوښتنه وکړه،  “کله چې د اوبو لاندې وې ترټولو ډیر د څه شي غوښتنه لرله؟ “ هلک ورته وویل چې ، “ هوا” سقرات ورته وویل ، “همدغه د بریالتیوب راز دی. کله چې بریالیتوب تر هغې اندازې وغواړې لکه څومره دې چې تر اوبو لاندې د هوا غوښتنه کوله ، نو بریالتیوب ته رسیدلی شې.”

بل هیڅ داسې راز نشته. دې ته سوځیدونکي لمبه شوې لیوالتیا او غوښتنه ویل  کیږي. په سوداګریزو ټولنې کې مونږ ورته وژونکې غریزه وایو. سوځیدونکي  لیوالتیا د ټولو  بشپړتیاو او لاس ته راوړنو د پېل ټکی دی. لکه څنګه چې کوچنۍ اور لمبه ډیره تودوحه نشي ورکولی، همدغه ډول کمزورې لیوالتیا لویې او ښې پایلې نشي رامنځ ته کولی.

      ژمنتیا

ښه والی او پوه دوه هغه ستنې دي چې ژمنتیاوې پرې جوړولی او ساتلی شئ. د دې ټکي ښه تشریح داسې کیدی شي چې یو مدیر خپل کارکوونکي ته ووایي، “ښه والی یا بشپړتیا ستاسې ژمنتیا ساتي، ان که پیسې هم له لاسه ورکړې، او پوهه تاسې ته د دې حس درکوي چې احمقانه ژمنتیاوې جوړې نه کړئ.”

(انجنیر عبدالکبیر صالح)

1 Response

  1. ددې لیکنې په اړه ستاسو نظر څه ده ؟

Leave a comment